Hur går det till?

Vid första mötet tas en fullständig sjukdomshistoria för att få uppgifter om patientens hälsostatus, vilket ligger till grund för undersökning och diagnos. Därefter utförs en fysisk undersökning vilket omfattar bl.a. medicinska, neurologiska, ortopediska och specifika osteopatiska tester.

Efter detta har osteopaten tillräckligt med information för att göra en korrekt bedömning av patientens besvärsbild samt ställa en adekvat diagnos. När detta är gjort gör man bedömningen om det går att behandla patienten eller om denna ev. skall skickas vidare för en ytterligare bedömning av förslagsvis legitimerad läkare först.

Om det går att behandla patienten (vilket är fallet hos majoriteten av patienterna) så utförs behandling med mjuka och behagliga tekniker.

Eftersom osteopater utgår från att varje människa är unik med sina unika förutsättningar, har osteopaten en stor "verktygslåda" med tekniker att använda sig av. Val av tekniker avgörs beroende på vad som lämpar sig bäst för varje individuell patient
.