Vi kan göra er personal friskare, lönsammare och effektivare!

Anlita en osteopat! Ett effektivt sätt att minska sjukfrånvaron i ditt företag och dessutom göra din personal mer produktiv.

Sjukskrivningar kostar samhället ca 100 miljader kronor per år.

Visste du att den stora kostnaden för en anställd som blivit sjukskriven, oftast inte är när den anställda har blivit sjukskriven. Den stora kostnaden är under den långa tiden fram till sjukskrivningen då den anställda inte producerar effektivt p.g.a. t.ex. olika stressfaktorer i kroppen. Detta leder till olika symtom som t.ex. muskelvärk, huvudvärk, magbesvär, sömnbesvär, nedsatt blodcirkulation m.m. , och kan under längre tid leda till mycket allvarligare tillstånd.

Vi kan hjälpa ert företag att bli mer produktivt och lönsamt genom att erbjuda friskvård utöver det vanliga, dessutom bygger det förtroendekapital mellan arbetsgivare och den anställda när ni visar att ni tar hand om er personal .
 

Framförallt vill vi arbeta förebyggande så att er personal förblir friska, glada och effektiva!

Läs mer om behandling och behandlingsområden