Osteopati

Osteopati är en erkänd medicinsk behandlingsform, där man med mycket goda kunskaper i bl.a. anatomi, fysiologi och patologi diagnostiserar och behandlar hela kroppen. Ofta handlar det om rörelseapparaten och störningar (dysfunktioner) i denna. Behandlingen syftar till att få kroppen i balans.

 

I många länder utanför Skandinavien är osteopati en del av vårdsystemet och tillhör disciplinen manuell medicin. Idag krävs en fyraårig universitet/högskole-utbildning för att bli osteopat.

 

Osteopatin utgår från att kroppen är en enhet och att alla strukturer i kroppen hänger ihop. När det uppstår obalanser i dessa strukturer som t.ex. muskler, ligament och leder kommer denna obalans påverka funktionen mellan dessa. Osteopatens uppgift är att diagnostisera kroppens obalanser och skapa bästa möjliga utgångsläge för att skapa optimal hälsa och välmående.

 

Vad gör en osteopat?

Som osteopat är det viktigt att hitta orsaken till den uppkomna obalansen/dysfunktionen. Osteopaten tar hänsyn till att varje människa är unik och att alla har sin personliga livshistoria med olika arbetssituationer, träningserfarenhet, kroppshållning och sjukdomshistorik etc. Osteopaten diagnostiserar och behandlar därför varje enskild patient individuellt, där han/hon tar hänsyn till den enskilda individens unika förutsättningar.

 

Vid diagnostisering tar man hänsyn till kroppens alla olika vävnader såsom blodcirkulation, nervsystem, ligament, leder, muskler etc. En osteopat använder sina händer för att hitta och behandla obalanser/dysfunktioner, och behandlar kroppen med mjuka och behagliga behandlingstekniker.

 

Läs mer om behandling och behandlingsområden